Condiții de utilizare a galeriei comerciale ShipGratis.ro

CONDIȚIILE GENERALE DE UTILIZARE

 

 • Dispoziții generale - Dispoziții diferite pentru cumpărarea PRODUSELOR AFLATE ÎN STOC
 • Alegerea produselor din comandă, comanda, încheierea contractului
 • Prețul, modalitatea de plată
 • Livrarea produselor
 • Alte prevederi
 • Reclamații
 • Rezilierea și schimbarea contractului
 • Retragerea din contract și returnarea banilor
 • Protecția datelor personale
 • Instrucțiuni privind gestionarea deșeurilor electrice
 • Politica de utilizare a fișierelor cookie
 • Soluționarea litigiilor

 •  

  1. Dispoziții generale, Cotract de intermediere

  1.1 În cazul cumpărării de bunuri, cumpărătorul și operatorul galeriei comerciale Shipgratis.ro societatea Ateli s.r.o. incheie un contract de intermediere.

  1.2 Operatorul magazinului online Shipgratis.ro și furnizorul serviciilor de intermediere a cumpărăturilor în această galerie comercială, este societatea Ateli, s ro, Nr. de Identificare: 29157013, cu sediul în Moravská 854/2, Doubravka, 312 00 Plzeň, Republica Cehă, scrisă în Registrul Comercial de la Tribunalul Regional din Plzeň , Secțiunea C, introducere 27472 (denumit în continuare doar "Furnizor" sau "Intermediar").

  1.3 Furnizorul dezvoltă activitatea în acel sens, ca terțe părți (denumite în continuare doar „Utilizatori“ sau „Cumpărători“) să aibă ocazia prin intermediul galeriei comerciale pe internet Shipgratis.ro, de a cumpăra produse de la Distribuitori (denumiți în continuare doar „Vânzători“), adică pentru a încheia un contract de achiziție cu Furnizorii ( denumit în continuare doar "Contract de intermediere"). Cumpărătorul încheie cu Distribuitorul, prin trimiterea și plata unei comenzi obligatorii, un contract de intermediere, inclusiv al comenzii (denumit în continuare doar "contract"). La încheierea contractului, Furnizorul intermediază Cumpărătorului achizitionarea de bunuri de la Distribuitor în numele Cumpărătorului și în contul său.

  1.4 Furnizorul intermediază Cumpărătorilor achiziții de la Distribuitori și le reprezintă în plata prețului de cumpărare (denumit în continuare doar "Serviciu"). Serviciul este furnizat contra recompensă. Recompensa Furnizorului este deja inclusă în prețul de achiziție al bunurilor.

  1.5 Termenii de mai jos reglementează intermedierea de cumpărare între Cumpărător și Distribuitorul de bunuri și definesc și specifică drepturile și obligațiile Intermediarului (Operatorului) și Cumpărătorului în galeria comercială pe internet Shipgratis.ro. Toate relațiile contractuale sunt încheiate în conformitate cu legile Republicii Cehe. Cumpărătorul care este un consumator sau doar consumator este o persoană care, la încheierea și completarea contractului nu acționează în activitatea sa comercială sau alte activități de afaceri.

  1.6 Cumpărătorul care este un consumator sau doar un consumator, este orice persoană care în afara activității sale economice sau în afara exercitării independente a profesiei lor, încheie contractul cu comerciantul sau colaborează cu acesta în alt mod. Dacă un consumator este o parte contractantă, relațiile se conduc după regulile generale de utilizare reglementate de Codul civil (Legea. Nr 89/2012 Coll.) și obligațiile specifice prevăzute de contractele încheiate cu consumatorul și Legea privind protecția consumatorilor (Legea. Nr .. 634/1992 Coll.).

  1.7 Cumparatorul care nu este consumator, este un antreprenor. Antreprenorul este o persoană care desfășoară în mod independent, pe cont propriu și responsabilitate, activitate lucrativă comercială sau alte mijloace similare, cu intenția de a face acest lucru consistent pentru profit. Antreprenorul este, de asemenea, considerat a fi orice persoană care încheie contracte legate de propria activitate comercială, de producție sau de activitate similară sau în exercitarea independentă a profesiei sale sau, după caz, o persoană care acționează în numele sau în contul antreprenorului. Relațiile dintre Intermediar și Cumpărător - antreprenor, sunt supuse condițiilor generale de utilizare, în contextul în care sunt implicați și dispozițiilor generale ale Codului civil (Legea nr 89/2012 Coll.).

  .

  2. Alegerea produselor pentru comandă, comanda, încheierea contractului

   

  2.1 Produsele în funcție de destinație sunt prezentate prin poze în oferta virtuală plasată pe paginile web ale galeriei de comerciale online ShipGratis.ro. La fiecare produs este trecută denumirea, descrierea, prețul și dacă este cazul alte informații suplimentare.

  2.2 Selectarea mărfurilor care vor fi comandate de către Utilizator (Cumpărător) se face prin introducerea lor în coșul de cumpărături. Prin trimiterea unei comenzi, Cumpărătorul încheie un contract cu Furnizorul cu privire la comanda obligatorie a bunurilor comandate de la Distribuitor.

  2.3. După crearea cu succes a comenzii, clientul primește prin e-mail o confirmare despre acceptarea comenzii, cu indicarea subiectului contractului, prețul și instrucțiunile pentru plată, prin transfer sau depunere în contul Intermediarului. Contractul este încheiat în momentul primirii confirmării despre acceptarea comenzii.

  2.4 Prin trimiterea comenzii clientul confirmă de asemenea că s-a familiarizat cu acești termeni de utilizare și că este de acord cu aceștia.

  2.5 Valabilitatea contractului este legată de îndeplinirea condiției de bază. Condiția de bază este plata prețului integral de către cumpărător.

  2.6 Contractul se încheie în limba română. Contractul încheiat este arhivat de Intermediar cu scopul îndeplinirii lui și nu este accesibil la terțe părți.


  3. Prețul, modalitatea de plată

  3.1 În sensul acestor condiții generale de utilizare, prețul este suma indicată la fiecare produs, care reprezintă suma prețului de cumpărare și remunerația din care se scade costul livrării bunurilor către cumpărător. Furnizorul nu garantează Cumpărătorului că prețul este final. În timpul livrării produselor, acestea pot fi supuse controlului vamal. Pot fi supuse controlului vamal numai comenzile cu o valoare totală mai mare decât €22. Intermediarul se obligă să compenseze Cumpărătorului (numai consumator) costurile suplimentare apărute – taxe vamale, TVA și comisionul pentru vămuire sub formă de cupon pentru cumpărături viitoare, eventual prin returnarea banilor. Informații detaliate și instrucțiuni pentru vămuire și punerea în aplicare a dreptului la compensare găsiți AICI. Furnizorii din străinătate nu sunt plătitori de TVA, astfel că deducerea TVA nu poate fi aplicată produselor achiziționate de la aceștia. Produsele din stoc sunt expediate direct de societatea Ateli, s.r.o., care este plătitor de TVA, deci se poate deduce TVA-ul pentru produsele din stoc cumpărate.

  3.2 Prețul se plătește prin transfer în cont sau depunere în contul intermediarului în avans sau printr-o altă metodă de plată online. Prețul este considerat a fi plătit în ziua creditării întregii sume în contul furnizorului. Prin plata prețului, comanda devine obligatorie. Produsele nu pot fi plătite ramburs din cauza expedierii produselor de la Furnizori cu sediul în străinătate China, Hong Kong și Singapore.

  3.3 Pe baza deciziei Curții Constituționale Pl.ÚS 26/16 din 12.12.2017, s-a ajuns la anularea evidențierii electronice obligatorii a vânzărilor din eshop-ul nostru.

   

  4. Livrarea de bunuri

  4.1 Bunurile sunt furnizate de catre Distribuitor. Timpul de livrare este evidențiat pentru fiecare produs. Produsele din stocul din Republica Cehă le livrăm în termen de 10 zile lucrătoare de la expediere. Pentru alte bunuri, termenele de livrare sunt specificate individual la produse în funcție de furnizor și sezon (Crăciun, alte sărbători). Zilele de livrare evidențiate sunt calculate întotdeauna de la data expedierii bunurilor comandate, de către Furnizor.

  4.2 Timpul de livrare a produselor incluse în categoria ”Produse în Stoc” este de 10 zile lucrătoare la adresa din Romania, timpul de livrare începe să se calculeze de la data livrării e-mailului de confirmare a expedierii comenzii.

  4.3 În cazurile în care furnizorii folosesc slujba BohemiaPost pentru livrare, utilizatorul autorizează operatorul acestui serviciu (ZIRAFO, sro, număr de identificare: 06295029, sediul social Sokolovská 1127/118 Plzeň - Bolevec 323 00, Republica Cehă;) pentru următoarele operațiuni:

  - utilizatorul autorizează transportatorul BohemiaPost, resp. sucursalele sale naționale să preia, în numele său, coletul de la transportatorul principal la adresa HUB-ului său logistic, care i-a fost livrat, și să ia măsuri către livrarea finală și acțiunile conexe prevăzute de practica normală. Această autorizație se aplică și situației în care mărfurile trimise sunt deja proprietatea utilizatorului și utilizatorul nu le preia;

  - utilizatorul autorizează în continuare BohemiaPost, respectiv. sucursalele sale naționale să efectueze în numele său operațiuni vamale necesare pentru ca expeditia să fie eliberata cu succes și ulterior livrata. În special, este vorba despre reprezentarea în procedurile vamale, plata datoriei vamale, ev. alte taxe legate de vămuire.
  5. Alte prevederi

   

  5.1 Drepturile din răspunderea pentru daunele cauzate de defectul produsului pot fi revendicate la Distribuitor, nicidecum de la Intermediar.

  5.2 Instrucțiunile în limba română nu sunt furnizate standard cu produsele deoarece furnizorii își au sediul în China, Hong Kong sau Singapore. Cu toate acestea, Intermediarul încearcă la maximum să iasă în întâmpinarea Cumpărătorului și va trimite la cerere pentru produsele complexe instrucțiunile în română în format electronic, dacă sunt disponibile. Dacă instrucțiunile nu sunt disponibile, Intermediarul se obligă să ofere Cumpărătorului asistență prin intermediul serviciului relații clienți pentru a utiliza produsul fără probleme.

  5.3 Furnizorul se angajează să se ocupe de posibila pierdere sau deteriorare a coletelor cu produse de la Distribuitor la Cumpărător și aceasta în favoarea Cumpărătorului, astfel încât să nu-i apară nici un prejudiciu din acest eveniment.

  5.4 Intermediarul nu răspunde pentru pagubele cauzate de manipularea incorectă a produselor.

   

  6. Reclamații

   

  6.1 Intermediarul se obligă să rezolve reclamațiile la produsele cumpărate de Cumpărător de la Furnizor în termenul legal de 30 de zile. Intermediarul se angajează în continuare să accepte reclamația produsului la sediul său comercial din Republica Cehă, astfel încât cumpărătorul să nu fie nevoit să cheltuiască sume mai mari decât cele obișnuite prin trimiterea produsului reclamat către Furnizor în străinătate. Furnizorul va returna apoi produsele Distribuitorului pe cheltuiala proprie. Termenul legal este calculat de la data livrării produsului pentru reclamație la sediul comercial al furnizorului. Termenul legal nu include timpul de livrare al produsului reparat/nou de la Distribuitor la Cumpărător.

  6.2 Furnizorul este obligat să dea consumatorului, la cererea acestuia, o confirmare scrisă despre când a fost inițiată reclamația, a conținutului reclamației și a modului în care consumatorul pretinde reclamația. În același timp, Furnizorul informează consumatorul despre data și modul de soluționare a reclamației de către Distribuitor.

  6.3 Cumpărătorii trebuie să respecte regulamentul de functionare a reclamațiilor, în caz contrar ar putea exista o întârziere sau chiar o returnare a reclamației.

   


  7. Rezilierea și modificarea contractului

  7.1 Rezilierea contractului din partea Cumpărătorului înainte de livrarea produselor nu afectează în nici un fel activitatea intermediarului realizate pe baza contractului de intermediere până când Intermediarul a aflat despre reziliere. Aceasta înseamnă că nu se poate rezilia contractul de ex. în cazul când produsele sunt deja expediate de distribuitor. Atenționăm că informațiile despre expedierea produselor sunt actualizate în sistemul nostru întotdeauna cu o anumită întârziere.

  7.2 cazul în care Intermediarul constată ulterior că produsele comandate de Cumpărător nu se află în stoc la Distribuitor, va oferi Cumpărătorului produse alternative (dacă vor fi disponibile astfel de produse) și în cazul în care Cumpărătorul nu va fi de acord, va returna suma integral în contul Cumpărătorului și va anula comanda.

   

  8. Retragerea din contract și returnarea banilor

   

  8.1 Dacă un client este consumator în sensul articolului 419 din Codul civil, are dreptul legal să se retragă din contract cu Furnizorul și Distribuitorul fără a da nici un motiv și fără nici o sancțiune în termen de 14 zile. Termenul prevăzut începe din ziua încheierii contractului și, dacă este unul din cazurile:

  • (a) un contract de vânzare, de la data primirii mărfurilor,
  • (b) un contract care cuprinde mai multe tipuri de bunuri sau livrarea mai multor părți din data ultimei livrări a bunurilor, sau
  • (c) un contract care are ca obiect livrarea repetată și regulată de bunuri de la data primei livrări a mărfurilor.

  În scopul exercitării dreptului de retragere din contract, consumatorul trebuie să informeze retragerea din contract în mod demonstrabil Furnizorului și Distribuitorului sub forma procedurii judiciare unilaterale. Un exemplu de formular de retragere fără o evidențiare a motivului după anexa la Decretul guvernamental nr. 363/2013 Coll., Este disponibil mai jos.

  8.2 Din moment ce respectăm clienții noștri și dorim să le oferim cea mai înaltă calitate de servicii, prelungim termenul legal de 14 zile la 30 de zile.

  8.3 Instrucțiuni pentru returnarea bunurilor găsiți AICI. Primirea bunurilor returnate este asigurată de Furnizor într-un sediu din Republica Cehă, iar transportul va fi suportat în întregime de către client. În cazul în care produsul reclamat va trebui trimis către Furnizor, transportul este asigurat de către Intermediar (Distribuitor) pe propria cheltuială. Distribuitorul returnează în termen de 14 zile de la retragerea din contract, fără un motiv din partea consumatorului toate fondurile pe care le-a primit de la acesta (dar nu înainte ca consumatorul să-i returneze bunurile în modul definit mai sus).

  8.4 Furnizorul și Distribuitorul sunt îndreptățiți să rezilieze contractul din cauza erorilor din datele de la produsele promovate (de exemplu. disponibilitatea în stoc, prețuri etc.) și, în cazul unor probleme de nerezolvat cu reglementarea comenzilor.


  9. Protecția datelor personale

  9.1 Datele personale ale clienților sunt stocate conform cu legile în vigoare din republica Cehă, în special de Legea nr. 101/2000 M.O. privind protecția datelor personale, cu modificările ulterioare. Datele personale ale clienților sunt protejate împotriva utilizării abuzive. Prin comanda serviciului clientul este de acord cu faptul că datele sale personale oferite Intermediarului, vor fi utilizare în scopul rezolvării comenzii și nu vor fi furnizate terțelor părți, cu excepția Distribuitorului și a companiilor de transport.

  9.2 Utilizatorul prin comunicarea datelor în utilizarea galeriei comerciale (cumpărături, participare la concurs, abonare la newsletter, menționare în discuții, prin utilizarea serviciului relații clienți, completarea cu adresa de email în coșul de cumpărături și la netrimiterea comenzii, înregistrarea la notificările din browser, etc.) este de acord cu trimiterea informațiilor referitoare la serviciile galariei comerciale ShipGratis.ro și Distribuitorilor pe adresa electronică a Utilizatorului menționată la înregistrare sau în comandă și este de acord în continuare cu trimiterea comunicărilor comerciale pe acestă adresă, din motivul interesului legitim.*

  9.3 Datele personale vor fi prelucrate pentru o perioadă nedeterminată.*

  9.4 Utilizatorul este de acord cu utilizarea acestor date personale: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, adresa de facturare, adresa de livrare.

  9.5 Pe baza interesului legitim, utilizatorul este de acord cu transmiterea prin e-mail și prin SMS a comunicărilor comerciale, legate de bunurile pe care le-a cumpărat.

  9.6 *Mai multe informații în secția GDPR


  10. Furnizorii

  10.1 Helmsman Quality & Technology Services Co., Ltd.

  10.2 Skyvogue Tech Trading Co., Ltd.

  10.3 ATELI Goods, s.r.o. (distribuitor de Produse în stoc)

   

  11. Indicații privind modul de gestionare a deșeurilor electrice

  Informăm clienți cu privire la faptul că lichidarea ecologică a produselor noastre (se referă la PRODUSELE ÎN STOC) conform Legii deșeurilor nr. 185/2001 M.O. și a decretului Ministrerului Mediului nr. 237/2002 M.O. este asigurată prin “Contractul asigurării îndeplinirii comune” în cadrul sistemului colectiv ASEKOL a. s. cu sediul: Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4. . Lista cu locurile de preluare și orarul de funcționare iclusiv numerele de telefon este menționată în paginile web www.asekol.cz În cazul în care doriți să scăpați de un aparat electric defect, aveți opțiunea să îl predați la ultimul furnizor care are obligația legală de a accepta dispozitivul dacă consumatorul achiziționează un dispozitiv nou (modalitate bucată pentru bucată). Produsul nefuncțional folosit în nici un caz nu trebuie să ajungă în deșeuri comunale sau în altă parte, deoarece astfel de dispozitive pot conține o serie de substanțe periculoase, dar și materiale rare care pot fi refolosite. Nu dezasamblați dispozitive electrice nefuncționale, acestea trebuie să fie complete. Noi contribuim la preluarea echipamentelor electrice Dispozitivul electric nefuncțional nu aparține de deșeuri comunale. Diapozitive complete (nedemontate) trebuie predate la locurile de preluare. Consumatorii au posibilitatea de a returna gratis produsele electrice: în depozitul de colectare al localității care este locul de preluare a sistemului colectiv ASEKOL sau în curtea de colectare a localității unde consumatorul are domiciliu, în magazinul în care achiziționează un nou echipament electric (bucată pe bucată) sau într-un alt loc de preluare.

  Depunerea echipamentelor electrice folosite la locul potrivit va permite angajarea într-un proces de gestionare ecologică care are ca rezultat o procesare și o reciclare adecvată. Taxa de reciclare este inclusă în prețul produsului. Societatea noastră își asumă întreaga responsabilitate pentru produsele sale și pentru finanțarea colectării și eliminării ecologice.

  Atenționare: Bateriile utilizate și acumulatoarele, aruncate necorespunzător împreună cu resturile obișnuite pot dăuna serios mediului înconjurător. Cu timpul se eliberează din ele substanțe dăunătoare, mai ales așa zise metale grele, care pot polua solul și apele de suprafață și cele de adâncime și au un efect dăunător demonstrat asupra sănătății umane. Prin reciclarea substanțelor metalice conținute în baterii se poate ajunge la o economisire substanțială a resurselor primare de materiale energetice. Simbolul cutiei de deșeuri barate, puteți găsi direct pe bateriile noastre, ambalajele lor sau pe echipamentele electrice care conțin baterii sau acumulatori. Acest simbol exprimă faptul că bateriile nu aparțin în coșurile de gunoi, containere cu deșeuri comunale. Aruncarea bateriilor în containere indicate pentru deșeuri comunale, sau direct în natură este strict interzisă.

  Taxele pentru reciclare Prețul produsului conține și taxa pentru lichidarea ecologică de către sistemul autorizat ASEKOL.

  firma noastră, care furnizează pe piața din republica Cehă baterii și acumulatori portabili, vă informează prin aceasta că asigură colectarea bateriilor și acumulatorilor portabil livrați prin intermediul sistemului colectiv autorizat ECOBAT pe baza Contractului pentru asigurarea îndeplinirii comune.

   

  Bateriile și acumulatorii utilizați puteți să predați gratuit pentru reciclare ecologică:

  • la oricare loc public de preluare a deșeurilor dacă consumul dvs. anual este mai mic de 20 kg (lista cu locurile publice de preluare a deșeurilor este publicată pe www.ecobat.cz),

  • reprezentanților noștri comerciali / distribuitori,

  • direct la societatea ECOBAT s.r.o. dacă consumul dvs. anual este mai mare de 20 kg (pentru încheierea contractului gratuit vă rugăm să contactați departamentul de operare al societății ECOBAT s.r.o.).

  Pentru informații detaiate vă rugăm să utilizați următoarele contacte:

   

  ECOBAT s.r.o.

  Soborská 1302, 160 00 Praha 6

  mapa.ecobat.cz

   

  Reglementări legislative

  Directivele Uniunii Europene

  • directivele Parlamentului și Consiliului European nr. 2002/96/EC privind deșeurile electrice și electronice
  • directivele Parlamentului European și a Consiliului nr. 2002/95/EC privind limitatea utilizării anumitor substanțe periculoase în dispozitive electrice și electronice


  Legea deșeurilor nr. 185/2001 M.O., cu modificările ulterioare din republica Cehă

  Decretul nr. 352/2005 M.O.

  Decretul nr 352/2005 M.O. privind manipularea deșeurilor electrice și electronice

  Atenționare:


  Bateriile utilizate și acumulatoarele, aruncate necorespunzător împreună cu resturile obișnuite pot dăuna serios mediului înconjurător. Cu timpul se eliberează din ele substanțe dăunătoare, mai ales așa zise metale grele, care pot polua solul și apele de suprafață și cele de adâncime și au un efect dăunător demonstrat asupra sănătății umane. Prin reciclarea substanțelor metalice conținute în baterii se poate ajunge la o economisire substanțială a resurselor primare de materiale energetice. Simbolul cutiei de deșeuri barate, puteți găsi direct pe bateriile noastre, ambalajele lor sau pe echipamentele electrice care conțin baterii sau acumulatori. Acest simbol exprimă faptul că bateriile nu aparțin în coșurile de gunoi, containere cu deșeuri comunale. Aruncarea bateriilor în containere indicate pentru deșeuri comunale, sau direct în natură este strict interzisă.

  12. Politica de utilizare a fișierelor cookie

  Utilizatorul dă operatorului, prin utilizarea galeriei comerciale, consimțământul pentru prelucrarea așa-numitelor cookie-uri, facilitând astfel furnizarea de servicii ale societății informaționale în conformitate cu prevederile Directivei 95/46/CE privind utilizarea cookie-urilor sau a instrumentelor similare. Se asigură că utilizatorii știu ce informații sunt stocate pe dispozitivul final pe care îl folosesc.

  Utilizatorii au posibilitatea de a refuza cookie-urile sau instrumentele similare care urmează să fie stocate în dispozitivele lor finale, de exemplu, prin rularea funcționalității anonime de navigare în browser-ul lor.


  12.1 Condițiile de utilizare cookies

  Ce este un fișier cookie?

  "Cookies" sunt fișiere text mici care sunt stocate în dispozitivul sau memoria finală. Aceste fișiere permit site-ului nostru să înregistreze informațiile despre vizita dvs, setările browserului dvs., limba pe care o preferați și alte informații. Următoarea dvs.vizită pe site-ul nostru poate fi mult mai rapidă și mai receptivă la interesele dvs. Fără cookie-uri, navigarea pe site-ul nostru ar fi mult mai complicată. Aceste fișiere ne ajută să adaptăm oferta noastră doar la nevoile dvs. și să folosim Google Analytics. Pentru informații generale despre modulele cookie, consultați aici (https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie) Utilizarea fișierelor cookie nu înseamnă neapărat că ne furnizați informațiile dvs. personale, dar dacă ne furnizați informațiile personale (de exemplu, pentru a vă livra produsele comandate), informațiile dvs. personale pot fi legate de informațiile conținute în modulele cookie , dar numai în scopul îmbunătățirii ofertei noastre de a se potrivi mai bine intereselor sau necesităților dvs. individuale. Bineînțeles, vă protejăm datele personale folosind tehnologii de ultima generație și le comunicăm doar în măsura în care acest lucru este necesar. În unele cazuri, însă, furnizarea informațiilor dvs. personale poate fi supusă legii.


  Pot preveni stocarea fișierelor cookies în dispozitivul meu?

  Da, trebuie doar să rulați caracteristica anonimă de navigare înainte de a accesa site-ul nostru în browserul dvs. Utilizarea fișierelor cookie se poate configura utilizând browserul dvs. de internet. Cele mai multe browsere acceptă automat cookie-urile în mod implicit. Puteți respinge fișierele cookie utilizând browserul dvs. web sau puteți seta numai anumite fișiere cookie. În acest caz, este posibil ca anumite părți ale paginilor noastre să nu fie afișate corect, navigarea acestora va fi mai dificilă pentru dvs. și nu veți putea vedea produsele care corespund nevoilor dvs. Pot afla cumva care sunt datele mele personale care le are Operatorul despre persoana mea? Pot verifica exactitatea lor? Pot retrage consimțământul pentru prelucrarea lor? Da, este suficient să ne contactați prin serviciul de relații clienții.

  Ce fel de fișiere cookie utilizăm:

  Fișierele cookie utilizate pe site-ul nostru pot fi împărțite în două tipuri de bază din privința durabilității lor. Pe termen scurt așa zise „session cookie“ care sunt doar temporare și rămân stocate în browser numai până când închideți browserul și cookie-urile persistente așa numite „persistent cookie“ care rămân pe dispozitivul dvs. pentru o perioadă lungă de timp sau până când le ștergeți manual (perioada de stocare a cookie-urilor pe dispozitiv depind de setările cookie-urilor și setările browserului dvs.)

  În cea ce privește funcția pe care modulul cookie o realizează, cookie-urile de pot împărți în:

  • de conversie, care ne permit să analizăm performanța diferitelor canale de vânzare
  • tracking, care în combinație cu cele de conversie ajută la analiza performației diferitelor canale de vânzare
  • remarketing, care utilizăm pentru personalizarea conținutului reclamelor și țintirea corectă
  • analitice, care ne ajută să mărim confortul utilizatorului web-ului nostru prin aceea că înțelegem cum îl utilizează utilizatorul
  • esențiale, care sunt importante pentru funcționalitatea de bază a web-ului

  Anumite fișiere cookie pot aduna informații, care ulterior sunt folosite de terțe părți și care de ex. susțin direct activitatea noastră publicitară (așa numite „cookie ale terțelor părți“). De exemplu informații despre produsele cumpărate de vizitatori pe paginile noastre pot fi afișate de agenția de publicitate, ca să poată să afișeze mai bine bannere publicitate online pe site-urile afișate la dvs. După aceste date nu vă poate indentifica.

  Pe paginile noastre utilizăm următoarele fișiere cookie(Autor, Tip, Durabilitate):

  • AdWords Tracking, Remarketing, 90 zile
  • Facebook, Tracking, Conversie, persistent
  • Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc), Analytical, Tracking, persistent,6 luni,persistent,6 luni,persistent,persistent,session
  • Heureka, Tracking, Conversie, persistent
  • asid, Essential, poate varia
  • https_enabled, Essential, poate varia
  • s_pers_c6, Essential, poate varia
  • s_pers_c5, Essential, poate varia
  • ngEnabled, Essential, poate varia
  • php,phtml,php3, Essential, poate varia
  • recently_viewed, Essential, poate varia
  • Sklik, Tracking, Remarketing, 30 zile,max 540 zile
  • Produse, Tracking, Conversie, persistent
  13. Soluționarea litigiilor

  Litigiile reciproce între Cumpărător și Intermediar / Distribuitor pot fi soluționate în fața instanțelor judecătorești locale sau soluționarea extrajudiciară a litigiilor în materie de consum (ADR) prin intermediul Inspectoratului comercial din Cehia cu sediul în Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, CUI: 000 20 869, mai multe informații găsiți pe www.coi.cz

  De asemenea, consumatorul poate utiliza platforma de soluționare online a litigiilor, care este creată de Comisia Europeană la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

   

   

   

  Aceste condiții de utilizare au intrat în vigoare în 26.9. 2019..

   


   

  Model aviz de retragere din contract


  Aviz de retragere din contract


  Destinatar (aici, consumatorul introduce numele și prenumele / firma comerciala, adresa sediului și, dacă este cazul, numărul de fax și adresa de e-mail a anteprenorului):

  COMUNIC/ COMUNICAM (*) CA PRIN PREZENTA MA RETRAG/NE RETRAGEM (*) DIN:

  contractul de achiziționare de bunuri (evidentiati descrierea bunurilor)

  ................................................................................................................................................(*)

  contract de servicii furnizate (evidentiati descrierea serviciilor)

  ................................................................................................................................................(*)

  DATA COMENZII (*) / DATA PRIMIRII (*)

  NUMELE ȘI PRENUMELE CONSUMATORULUI / CONSUMATORILOR:

  ............................................................................................

  ADRESA CONSUMATORULUI/CONSUMATORILOR:

  SEMNĂTURA CONSUMATORULUI / CONSUMATORILOR

  (numai dacă acest formular este trimis pe o coală de hârtie)

  DATA

  (*) Datele necorespunzătoare le puteți șterge sau completa.