Concurs mare

Dragi clienți, din motive tehnice, linia telefonică este indisponibila. Vă rugăm să ne contactați prin intermediul serviciului de relatii cu clientii disponibil pe site-ul nostru. Vă mulțumim pentru înțelegere!

Procedura de reclamație

Etapele reclamației

1. Pentru depunerea reclamației trebuie să vă conectați și să procedați conform instrucțiunilor trecute AICI.

Procedura de returnare a produselor în termen de 30 de zile

1. Pentru returnarea produselor trebuie să vă conectați și să procedați conform instrucțiunilor trecute AICI.

Soluționăm reclamațiile de cele mai multe ori prin trimiterea produselor noi. Imediat după primirea produselor reclamate Furnizorul expediază produsele noi pe adresa menționată în comandă. Cumpărătorul este informat prin e-mail cu privire la expedierea produselor noi. Termenul de livrare al produselor noi este același ca și la comandă - este menționat la fiecare produs. Produsele din stoc livrăm în 10 zile de la expediere. La celelalte produse termenul de livrare este trecut individual la fiecare produs în funcție de furnizor și sezon (Crăciun, alte sărbători). Zilele menționate de livrare se calculează întotdeauna de la ziua expedierii.

Expediați coletul numai recomandat niciodată ramburs. Nu ne trimiteți produsele reclamate înainte să completați formularul de reclamații, în cele mai multe cazuri nici nu solicităm returnarea produselor. În cazul în care vom solicita returnarea produselor, vă vom trimite adresa de returnare prin e-mail.

În cazul în care nu va fi posibil să reparăm produsele reclamate, nici nu vor fi produse de același fel în stoc la Furnizor, vom prezenta clientului oferta cu produse asemănătoare. În cazul în care nu veți fi de acord cu schimbul, returnăm banii.

Procedura de reclamații

Procedura de reclamații a galeriei comerciale Shipgratis.ro administrată de societatea Ateli, s.r.o. (în continuare doar ”Intermediar”)

Această procedură de reclamații reglementează drepturile și obligațiile între Vânzător, ( în continuare de asemenea ”Distribuitor“) pe de o parte și cumpărători pe cealaltă parte. Această procedură de reclamații reglementeară drepturi și obligații diferite pentru cumpărători, care reies din relațiile cu vânzătorul, cum ar fi cumpărătorul consumator (în continuare numai „cumpărătorul consumator“), unde cumpărătorul consumator este definit de § 419 din Legea nr.. 89/2012 Codul civil (în continuare doar ”codul civil) și diferite pentru persoanele fizice și juridice întreprinzător conform Codului comercial sau altei legi speciale, sau instituții de stat sau organizații (în continuare numai „cumpărătorul întreprinzător“), care în relațiile cu vânzătorul negociază pentru activitatea lor comercială sau altă activitate de întreprinzător, unde drepturile și obligațiile diferite ale ambilor cumpărători sunt reglementate și diferențiate mai jos ca și drepturi și obligații „cumpărătorului consumator“ și drepturile și obligațiile „cumpărătorului întreprinzător“. În cazul în care aceste condiții ale procedurii de reclamații reglementează comun unele drepturi și în acealași fel pentru cumpărătorul consumator și cumpărătorul întreprinzător, aceaștia sunt numiți la fel „cumpărător“. Diferențierea reglementărilor cu privire la unele drepturi și obligații ale cumpărătorului consumator față de cumpărătorul întreprinzător se datorează faptului că relațiile juridice dintre cumpărătorul întreprinzător și vânzătorul sunt reglementate de condițiile comerciale și relațiile juridice dintre cumpărătorul consumator și vânzătorul sunt reglementate de Legea nr. 89/2012 M.O. și Legea nr. 634/1992 M.O. și reglementări juridice aferente legate de drepturi și obligații diferite și în cadrul procedurii de reclamații deoarece drepturile din reclamații sunt guvernate de obligația principală și reglementările sale juridice.

Pentru rezolvarea reclamației cumpărătorului consumator, se continuă în conformitate cu procedura de reclamație, Codul civil (în special dispozițiile speciale care reglementează drepturile cumpărătorului consumator față de completarea defectuoasă) și Legea nr. 634/1992 Coll. privind protecția consumatorilor și legislația conexă.

La soluționarea unei reclamații a unui cumpărător antreprenor, reclamațiile sunt soluționate în conformitate cu procedura de reclamație și Codul civil.

Garanția se referă la produsele care au fost cumpărate prin intermediul galeriei comerciale și reclamația a fost depusă în perioada de garanție. La fiecare produs cumpărat prin această galerie comercială Cumpărătorul are în secțiunea Contul meu la dispoziție documentul de cumpărare, care de asemenea servește ca și cerificat de garanție și scrisoare de livrare. În cazul reclamării produselor de către Cumpărător la Intermediar nu este necesar să se trimită documentul de cumpărare, dar este necesar să se respecte exact procedura trecută AICI..

2.Litigiile din contractul de cumpărare și livrarea produselor deteriorate

În cazul în care cumpărătorul observă deteriorarea produselor livrate, sau orice fel de diferență între factură, care servește de asemenea ca și scrisoare de transport și certificat de garanție și produsele livrate (tip sau cantitate), recomandăm să contacteze imediat (cel mai bine în 24 ore) Intermediarul prin intermediul serviciului relații clienți, ca să remedieze defectul. Cumpărătorului i se poate solicita să pozeze coletele livrate, de aceea recomandăm să păstrați ambalajul. Drepturile cumpărătorului consumator sunt tratate în secțiunile § 2158 - 2174 din Codul civil. În cazul cumpărătorului consumator litigiile cu contractul de cumpărare, care a apărut în 6 luni de la data preluării produselor, se consideră ca și divergență existentă la preluarea lor, cu excepția cazului în care cumpărătorul a știut în momentul preluării produselor, și în ciuda acestui fapt a preluat produsele fără rezerve. În astfel de situație are cumpărătorul consumator dreptul de a alege rezolvarea defectului remediabil prin remediarea oferită de garanție sau înlocuirea produsului cu unul fără defect. Dacă o astfel de procedură nu este posibilă, cumpărătorul consumator are dreptul la o reducere rezonabilă din preț sau să se retragă din contract.

3.Condițiile garanției

Termenul de garanție este de 24 de luni cu excepțiile trecute în punctul nr. 5. Vânzătorul sau reprezentantul său autorizat hotărăște imediat referitor la reclamație, în cazuri complexe, în termen de trei zile lucrătoare. Această perioadă nu include timpul corespunzător tipului de produs sau serviciului necesar pentru a evalua expertiza defectului. Reclamațiile, inclusiv îndepărtarea unui defect, trebuie soluționate fără întârziere, nu mai târziu de 30 de zile de la data reclamației, cu excepția cazului în care vânzătorul este de acord cu consumatorul pentru o perioadă mai lungă. Expirarea acestei perioade este considerată o încălcare semnificativă a contractului. Însă nu până în clipa când consumatorul ridică produsul, dar până când produsul a fost reparat și consumatorul îl poate ridica.

4. Neaplicarea garanției

Garanția nu se poate aplica în totalitate sau în parte în următoarele cazuri:

  • expirarea perioadei de garanție
  • deteriorarea mecanică, instalarea necorespunzătoare, manipularea necorespunzătoare, neefectuarea întreținerii curente
  • utilizarea produselor în condiții, care nu corespund cu parametrii de mediu, pentru care sunt proiectate sau alți parametrii stabiliți de producător
  • produsele au fost deteriorate de elementele sau de defectarea sursei de alimentare
  • produsele au fost deteriorate prin supraîncărcare sau utilizare excesivă, cu încălcarea condițiilor enunțate în documentație

5. produsele cu durată de utilizare sub 24 luni

Oferim o garanție de 24 de luni pentru toate bunurile de consum. În cazul în care produsele au o durată de viață mai mică de 24 de luni, reclamația după sfârșitul duratei de viață poate fi respinsă din acest motiv.

6. Pașii de urmat la inițierea și soluționarea reclamației

Reclamațiile sunt prelucrate și soluționate de Intermediarul societatea Ateli, s.r.o. Cumpărătorul trimite prin poștă sau curier pe cheltuiala și riscul propriu produsele reclamate pe adresa Intermediarului, care va fi transmisă prin e-mail după completarea formularului de reclamații. Cumpărătorul va trimite produsele la Intermediar la dresa de retur. Procedura de soluționare a reclamaților este AICI.(după conectare).


Recomandăm să trimiteți produsele pentru reclamații inclusv cu manualele de utilizare, documente, cabluri, CD-uri și alte accesorii și dacă este posibil (nu este obligatoriu) în ambalajul original. Lucrătorul de la departamentul de reclamații evaluează defectul reclamat și decide dacă reclamația este întemeiată, dacă este posibil pe loc. Despre stadiul soluționării reclamației Cumpărătorul va fi informat prin tichet (email)

În cazul în care după evaluarea defectului reclamat Intermediarul constată că reclamația nu este întemeiată, va comunica acest fapt cumpărătorului fără amânare nejustificată, întotdeauna cel mai târziu în 30 de zile de la depunerea reclamației. Cumpărătorul consumator are dreptul la acoperirea cheltuielilor necesare în legătură cu exercitarea răspunderii sale pentru defecte. Cel mai adesea plângerea este rezolvată prin trimiterea de noi articole de la Distribuitor.

Termenul de 30 de zile pentru soluționarea reclamației începe să curgă din următoarea zi după inițierea reclamației de către cumpărător. Termenul stabilit în funcție de zile începe în ziua care urmează după evenimentul decisiv pentru inițierea sa. În cazul în care ultima zi a termenului este o zi de sămbâtă, duminică sau sărbătoare, ultima zi a termenului va fi cea mai apropiată zi lucrătoare.

Defectele care cauzează o încălcare nesemnificativă a contractului

În cazul unor defecte care cauzează o încălcare nesemnificativă a contractului, cumpărătorul consumator are dreptul la remedierea gratuită. Nu este valabil în cazul defectului produsului reclamat, a cărui remediere este disproporționată comparativ cu natura sa, cumpărătorul consumator are dreptul la schimbarea produselor și în cazul în care defectul este doar la o piesă a produsului, schimbarea piesei. Dacă această procedură nu este posibilă, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă sau poate să se retragă din contract.

Schimbarea produselor

Reclamația defectelor produselor care sunt în stoc se soluționa prin schimbarea produselor. Dacă produsul nu este în stoc în ziua depunerii reclamației, cumpărătorul consumator poate conveni cu Intermediarul un termen mai lung de livrare a produselor de schimb. Produsele schimbate sunt trimise Cumpărătorului pe cheltuiala Intermediarului. După întelegerea cu consumatorul este posibil și schimbul (în condițiile în care produsele reclamate de la un anumit producător nu se mai produc sau vor fi indisponibile pentru o perioadă mai lungă) cu produsele de la alt producător, cu paramatrii identici sau mai buni decât produsele reclamate și îndeplinesc aceași funcție cu aceeași parametri sau mai buni.

În cazul în care, defectul nu se poate îndepărta gratuit sau nu se pot schimba produsele, cumpărătorul poate solicita o reducere rezonabilă din preț sau poate să se retragă din contract.Cumpărătorul are de asemenea dreptul la schimbarea produselor în cazul în care defectele se pot îndepărta, dar pentru reapariția defectului după remediere sau pentru un număr mai mare de defecte apărute, cumpărătorul nu poate utiliza produsul în mod corespunzător. Mai multe defecte înseamnă 3 reclamații de același fel îndreptățite și acceptate, sau a patra îndreptățită și acceptată de alt fel, sau reclamație îndreptățită și acceptată a 3 defecte substanțiale simultan.

Cumpărătorul consumator, în cazul apariției mai multor defecte remediabile are dreptul de retragere din contract sau schimbarea produselor. Alegerea este la latitudinea consumatorului.

Defecte care cauzează o încălcare esențială a contractului

Dacă un defect care cauzează o încălcare esențială a contractului și care nu permite utilizarea produsului, cumpărătorul are dreptul la schimbarea produselor cu unele noi sau să se retragă din contract.
În mod alternativ, cumpărătorul are dreptul de a solicita o reducere rezonabilă
Dacă defectul nu se poate remedia, dar produsul se poate utiliza și cumpărătorul nu solicită schimbarea lui, are dreptul la o reducere rezonabilă din prețul produsului.

Relamația inclusiv remedierea defectului trebuie să fie soluționată în termen de 30 de zile calendaristice, dacă nu s-au înteles pentru un termen mai lung cu consumatorul.

7. Reclamarea produselor deteriorare în timpul transportului

Cumpărătorul este îndreptățit să refuze preluarea produselor de la transportator, care sunt deteriorate vizibil, sau ambalajul este deteriorat semnificativ ceea ce îndreptățește bănuiala că în interior produsele sunt deteriorate (este valabil și în cazurile, când pe ambalaj sunt vizibile urme de expunere la intemperii sau apă). De aceea vă rugăm să acordați o atenție mai sporită verificării stării coletului, concret a suprafeței ambalajului, benzilor protectoare și oricăror mici fisuri și rupturi. Mai ales dacă ambalajul este deteriorat, aceasta este un semnal că produsele pot fi în neregulă. Cumpărătorul este obligat în cazul deteriorării exterioare vizibile a coletului să completeze un protocol cu transportatorul despre deteriorare, altfel nu va fi luat în considerare la o reclamație ulterioară.

În cazul în care cumpărătorul, după deschiderea coletului, descoperă daune fizice la produsele care ar putea fi produse în timpul transportului, acest fapt trebuie să fie raportat fără întârzieri nejustificate Intermediarului, care va informa cumpărătorul despre pașii următori. Atunci când bunurile livrate sunt deteriorate, cumpărătorul are dreptul să i se livreze produse noi.

8.Prevederi finale

Vânzătorul nu își asumă în nici un fel pierderea datelor conținute în bunurile reclamate atunci când cumpărătorul este sfătuit să le țină în mod adecvat, separat față de produsele reclamate.