Concurs mare

Condiții de afaceri - servicii de galerie virtuală

 • Termeni:
 • Condiții de afaceri - condiții generale de afaceri.
 • Furnizor - Naranu Prague s.r.o., IČ 04270452, sediul social Chotěbuzská 198, 103 00 Praha 10 Benice, înscris în Registrul comercial păstrat la Tribunalul regional din Plzeň, secțiunea C, inserați 27472.
 • Utilizator - persoană fizică care încheie un contract de prestări servicii cu furnizorul
 • Contract de servicii - contract încheiat între un furnizor și un utilizator pentru furnizarea de servicii.
 • Cod civil - Legea nr. 89/2012 Coll., Cod civil, cu modificările ulterioare.
 • Servicii - prestația furnizorului din contractul de furnizare a serviciilor către utilizator specificat la punctul 2 din condițiile de activitate.
 • Cont de utilizator - un mediu virtual care este furnizat utilizatorului pe baza unui contract de servicii de către furnizor
 • Adresa electronică a utilizatorului - adresa furnizată de utilizator în formularul de înregistrare
 • Helpdesk - loc pentru comunicare electronică între utilizator și furnizor, adresa info@shipgratis.ro

 • 1. DISPOZIȚII INTRODUCTORII
 • 1.1 Aceste condiții comerciale ale furnizorului reglementează în conformitate cu dispozițiile de la § 1751 alineatul 1 din Codul civil drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care apar în legătură cu sau pe baza unui contract de servicii încheiat între furnizor și utilizator.
 • 1.2 Serviciile sunt furnizate de furnizor printr-un spațiu virtual, care este disponibil pe adresa de internet www.shipgratis.ro
 • 1.3 Termenii și condițiile de afaceri se aplică cazurilor în care persoana care este utilizator de servicii este o persoană fizică care acționează în afara activității de afaceri, precum și o persoană juridică sau o persoană care acționează în sfera activității sale de afaceri sau în cadrul profesiei sale independente.
 • 1.4 În contractul de servicii pot fi convenite dispoziții care deviază de la condițiile de afaceri. Prevederile abateri din contractul de servicii au prioritate asupra prevederilor termenilor și condițiilor.
 • 1.5 Prevederile termenilor și condițiilor fac parte integrantă din contractul de servicii. Condițiile de afaceri sunt pregătite în limba cehă. Contractul de servicii este încheiat în limba română.
 • 1.6 Formularea condițiilor de afaceri poate fi modificată sau completată de furnizor. Această prevedere nu afectează drepturile și obligațiile care decurg în perioada de valabilitate a versiunii anterioare a termenilor și condițiilor.

 • 2. SERVICII
 • 2.1 Pe baza contractului de servicii, furnizorul oferă utilizatorului următoarele servicii:
  1. configurarea unui cont de utilizator
  2. gestionarea contului de utilizator
  3. servicii de cont de utilizator
  4. informatii despre serviciile galeriei de cumparaturi www.shipgratis.ro
 • 2.2 Informațiile privind conținutul serviciilor individuale sunt definite în acești termeni și condiții sau în contul de utilizator. Gama de servicii poate varia în funcție de utilizarea lor.
 • 2.3 Furnizorul își rezervă dreptul de a furniza doar unele dintre serviciile enumerate la punctul 2.1 din Termeni și condiții pe baza unui contract de servicii.

 • 3. CONTUL UTILIZATORULUI
 • 3.1 Pe baza înregistrării corespunzătoare a utilizatorului, furnizorul alocă în spațiul său virtual partea sa (contul de utilizator), pe care utilizatorul o poate folosi în sfera de aplicare a acestor termeni și condiții și a altor reguli interne ale furnizorului emis în acest scop.
 • 3.2 La înregistrare, utilizatorul este obligat să declare toate datele corect și veridic. Utilizatorul este obligat să actualizeze datele specificate în contul de utilizator atunci când le schimbă. Datele furnizate de utilizator în contul de utilizator sunt considerate corecte de către furnizor. Furnizorul nu este răspunzător pentru daunele suferite de utilizator din cauza informațiilor incorecte din contul de utilizator.
 • 3.3 La înregistrare, utilizatorul completează o comandă sau un formular de înregistrare. Furnizorul își rezervă dreptul de a configura o versiune limitată a contului de utilizator atunci când se înregistrează prin formularul de comandă pentru utilizator, care nu conține oferta completă a serviciilor furnizate. Furnizorul își rezervă dreptul de a solicita și de a furniza Utilizatorului informații suplimentare necesare pentru a îndeplini obligațiile care decurg din reglementările legale valabile și relația contractuală încheiată în formularul de înregistrare.
 • 3.4 Utilizatorul are opțiunea de a alege dintre următoarele opțiuni de tipuri de conturi:
  1. cumpărături
  2. de vânzare
  3. logistică
  4. filiale
  5. individual cu specificarea activității
 • 3.5 Înainte de a trimite formularul, utilizatorului i se permite să verifice și să schimbe datele pe care le-a introdus, chiar și în ceea ce privește capacitatea utilizatorului de a detecta și corecta erorile comise la introducerea datelor în formular. Utilizatorul trimite formularul către furnizor făcând clic pe butonul „Continuare”. În acest moment, informațiile furnizate în formular de către furnizor sunt considerate corecte.
 • 3.6 După ce a primit și verificat formularul de către utilizator prin e-mail, la adresa sa de e-mail, Furnizorul va confirma crearea contului de utilizator și posibilitatea de a utiliza alte servicii și condițiile acestora. În acest moment, înregistrarea este considerată adecvată în conformitate cu punctul 3.1 din termeni și condiții.
 • 3.7 Accesul la contul de utilizator este securizat printr-un nume de utilizator și parolă. Utilizatorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru a accesa contul său de utilizator.
 • 3.8 Utilizatorul nu are dreptul să permită utilizarea contului de utilizator către terți.
 • 3.9 Furnizorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care utilizatorul își încalcă obligațiile care îi revin în baza contractului de servicii.
 • 3.10 Utilizatorul recunoaște că este posibil ca contul de utilizator să nu fie disponibil non-stop, în special în ceea ce privește întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale furnizorului sau întreținerea necesară a echipamentelor hardware și software ale terților care sunt subcontractanți ai furnizorului.

 • 4. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI PENTRU SERVICII
 • 4.1 Toate prezentările serviciilor situate în spațiul virtual al furnizorului, inclusiv contul de utilizator al utilizatorului au un caracter informativ, iar furnizorul nu este obligat să încheie un contract pentru servicii cu privire la aceste servicii. Dispozițiile § 1732 alin.2 Cod civil nu se aplică.
 • 4.2 Serviciile furnizate de furnizor în baza contractului de servicii sunt gratuite. Această prevedere nu limitează capacitatea utilizatorului de a încheia un contract de prestări servicii cu furnizorul pentru o taxă în condiții convenite individual.
 • 4.3 Relația contractuală dintre furnizor și utilizator este stabilită prin înregistrare corespunzătoare, în conformitate cu punctul 3.6 din termeni și condiții.
 • 4.4 Prin încheierea unui contract de servicii, utilizatorul este de acord cu termenii de stocare.
 • 4.5 Utilizatorul acceptă utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță atunci când încheie un contract de servicii. Costurile suportate de utilizator în utilizarea mijloacelor de comunicare la distanță în legătură cu încheierea unui contract de servicii (costurile conexiunii la internet, costurile convorbirilor telefonice) sunt suportate de către utilizatorul însuși.

 • 5. Retragerea din contractul privind serviciile
 • 5.1 Utilizatorul se poate retrage din Contractul de servicii în orice moment al duratei sale. Furnizorul își rezervă dreptul de a gestiona retragerea din contract într-o perioadă adecvată acestui lucru în ceea ce privește tipul de cont de utilizator selectat de utilizator. Perioada de soluționare a retragerii din contractul de servicii este prelungită cu timpul necesar pentru soluționarea obligațiilor restante dintre furnizor și utilizator.
 • 5.2 Pentru a se retrage din contractul de servicii, utilizatorul poate utiliza formularul de probă furnizat de furnizor, care formează o anexă la termenii și condițiile. Retragerea din contractul de servicii poate fi trimisă de către utilizator la adresa de e-mail a furnizorului prin intermediul helpdesk.
 • 5.3 În cazul retragerii din contractul de servicii, contractul este reziliat de la început. Și, dacă este posibil, datorită naturii, părțile vor returna serviciile furnizate în termen de paisprezece (14) zile de la livrarea retragerii din contractul de prestări servicii. Dacă utilizatorul se retrage din contractul de servicii, suportă costurile asociate returnării către furnizor. Locul de returnare a performanței este sediul social al furnizorului.

 • 6. DREPTURILE DE LA PERFORMANȚA DEFECTIVĂ
 • 6.1 Deși contractul de servicii nu implică performanță cu titlu oneros, dacă este posibil și proporțional în funcție de natura serviciilor furnizate, furnizorul respectă regulile privind drepturile și obligațiile care decurg din prestații defectuoase, care sunt reglementate de legislația relevantă, în general obligatorie (în special prevederile § 1914 la 1925, § 2099 - 2117 și § 2161 - 2174 din Codul civil și Legea nr. 634/1992 Coll., privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare). Furnizorul evaluează posibilitatea și adecvarea drepturilor și obligațiilor care decurg din performanțele defectuoase.
 • 6.2 Drepturile de la răspunderea pentru defecte care intră sub incidența punctului 6.1 din condițiile de afaceri sunt exercitate la furnizor electronic prin intermediul asistenței sau la sediul său social.
 • 6.3 Furnizorul este obligat să emită utilizatorului o confirmare cu privire la momentul în care utilizatorul a exercitat dreptul, care este conținutul reclamației și ce metodă de gestionare a reclamației solicitată de utilizator, precum și confirmarea datei și metodei de gestionare a reclamației sau a unei justificări pentru respingerea reclamației. Aceste confirmări sunt trimise electronic prin intermediul helpdesk la adresa de e-mail a utilizatorului.
 • 6.4 Utilizatorul va informa furnizorul care a ales dreptul la notificarea sau fără întârzieri nejustificate după notificarea acestuia. Utilizatorul nu poate modifica selecția făcută fără acordul furnizorului.

 • 7. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII
 • 7.1 În legătură cu utilizatorul, Furnizorul nu este legat de niciun cod de conduită în sensul prevederilor § 1826 alin.1 lit. e) din Codul civil.
 • 7.2 Tratarea reclamațiilor utilizatorilor este asigurată de furnizor prin intermediul helpdesk. Furnizorul va trimite informații despre soluționarea reclamației utilizatorului la adresa electronică a utilizatorului.
 • 7.3 Dacă, în funcție de natura serviciilor furnizate, este posibil și adecvat soluționarea extrajudiciară a litigiilor care decurg din contractul de servicii, autoritatea ceha de inspecție comercială, cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platforma online de soluționare a litigiilor de la http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi utilizată pentru a rezolva litigiile dintre un furnizor și un utilizator în baza unui contract de servicii.
 • 7.4 Dacă este posibil și proporțional în funcție de natura serviciilor furnizate, Centrul European pentru Consumatori CZ cu sediul social la Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz, punctul de contact în conformitate cu Regulamentul Parlamentului European și Regulamentul (UE) nr. 524/2013 din 21 mai 2013 privind soluționarea diferendelor de consum online și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22 / CE (Regulamentul privind soluționarea litigiilor consumatorilor online) .
 • 7.5 Prin încheierea unui contract de servicii, utilizatorul este de acord cu condițiile de prelucrare a datelor cu caracter personal.
 • 7.6 Dacă este necesar ca procedurile vamale să aibă loc între utilizatori în procesul de livrare a unui lot, prin încheierea unui contract de servicii, utilizatorul autorizează, de asemenea, furnizorul să îl reprezinte în procedurile vamale, în măsura tuturor actelor necesare pentru eliberarea mărfurlilor pentru liberă circulație, resp. terți autorizați, în special operatorii de servicii poștale, să efectueze aceste acte în numele utilizatorului. Acestea sunt în principal reprezentate în procedurile vamale, plata datoriilor vamale, ev. alte taxe legate de regimul vamal.

 • 8. PROGRAMUL REDUND BONUS
 • 8.1 În baza contractului de prestări servicii, fiecare utilizator recunoaște că, în cazul retragerii din contractul de cumpărare, utilizatorul-cumpărător are posibilitatea de a accepta în conformitate cu procedura în conformitate cu dispozițiile § 1832 paragraful 1 teza a doua din Legea nr. Nr. 89/2012 Coll. Returnând fondurile sub formă de cupon pentru o altă achiziție, utilizatorul-vânzător este de acord că cuponul va fi emis la o valoare mai mare decât cea inițială.
 • 8.2 Utilizatorul va primi condițiile de utilizare a cuponului împreună cu acesta.
 • 8.3 Creșterea valorii restituirii este determinată în funcție de valoarea comenzii inițiale individual sau în conformitate cu regulile speciale emise de vânzător.

 • 9. LIVRARE
 • 9.1 Poate fi livrat la adresa electronică a utilizatorului.

 • 10. DISPOZIȚII FINALE
 • 10.1 Dacă relația stabilită prin contractul de servicii conține un element internațional, părțile convin că relația este reglementată de legislația ceha. Alegerea legii în temeiul tezei anterioare nu privește utilizatorul de protecția oferită de dispozițiile legii care nu poate fi derogată prin contract și care s-ar aplica în absența unei alegeri de drept în temeiul articolului 6 alineatul (1) din Regulamentul 593/2008 din 17 iunie 2008 privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale (Roma I).
 • 10.2 Dacă vreo prevedere a Termenilor și condițiilor este sau devine invalidă sau ineficientă, dispoziția invalidă se înlocuiește cu o dispoziție al cărei sens este cât se poate de aproape de dispoziția nevalabilă. Invaliditatea sau ineficacitatea unei dispoziții nu afectează valabilitatea celorlalte dispoziții.
 • 10.3 Contractul pentru servicii, inclusiv condițiile de afaceri, este arhivat de furnizor în formă electronică sau o înregistrare a contractelor implicate. Arhivele nu sunt accesibile.
 • 10.4 Atașamentul la termenii și condiții este un formular de probă pentru retragerea din contractul de servicii. Acest formular a fost creat conform modelului publicat de Autoritatea Română de Inspecție a Comerțului. Utilizatorul poate utiliza o altă formă de notificare, cu condiția să conțină informațiile necesare procesării sale. Notificarea este trimisă în format electronic la adresa de e-mail a asistenței.
 • 10.5 Datele de contact ale furnizorului sunt prezentate în interpretarea termenului de furnizor.

 • Anexe
 • Anexa 1: Notificare de retragere din contractul de servicii
 • Expeditor: (nume și prenume, adresă sau e-mail, număr de telefon):

 • Aviz de retragere din contractul de servicii

 • În ziua de ………. Am încheiat un contract de servicii cu dvs. Profit de opțiunea fiscală în acești termeni și condiții și mă retrag din contractul de servicii.

 • În………. ziua……….