Concurs mare

T.V.A și Taxa vamală de la 01.07.2021

De la 1 iulie 2021, platforma noastră de piață va fi responsabilă cu colectarea TVA la vânzarea bunurilor livrate consumatorilor din UE cu o valoare a lotului de până la 150 EUR inclusiv dacă bunurile sunt livrate din afara UE sau dacă bunurile sunt livrate din UE, dar vânzătorul nu este stabilit în UE.

În general, dacă apare una dintre situațiile de mai sus, operatorul platformei calculează și încasează TVA de la cumpărător în timpul tranzacției și o plătește la biroul fiscal al UE prin intermediul portalului electronic IOSS.

Dacă expedierea este trimisă din afara UE și valoarea achiziției pentru consumator este mai mare de 150 EUR, consumatorul este obligat să plătească TVA-ul și taxele. Pentru a facilita procesul de livrare, aceste taxe vor fi incluse în prețul de achiziție pentru a permite consumatorilor din UE plata TVA și taxe vamale. TVA și taxele vamale vor fi plătite pentru consumatorii din UE de către agentul transportatorului la intrarea în UE. Atunci când cumpără bunuri de la vânzător pe platforma noastră, cumpărătorul din UE este de acord să fie reprezentat în procedura vamală de către agentul transportatorului.

Această obligație rezultă din Directiva (UE) 2017/2455 a Consiliului din 5 decembrie 2017 de modificare a Directivei 2006/112 / CE și a Directivei 2009/132 / CE în ceea ce privește anumite obligații de taxă pe valoarea adăugată legate de furnizarea de servicii și vânzarea de bunuri la distanță.